10 tips om veilig op hoogte te werken

Ondeskundig gebruik is in 80% van de ongevallen met hoogwerkers de oorzaak. In de werkwijzer geeft MVB tips over veilig werken vóór, tijdens en na het gebruik van een hoogwerker. MVB adviseert u graag en met deskundigheid over de juiste toepassing van hoogwerkers, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onvoorzichtig of ondeskundig gebruik. Wilt u meer weten over hoe het huren van machines in zijn werk gaat? Lees meer

Lees de verhuur-handleiding

Deze bevindt zich in de werkbak. Niet aanwezig? Bel de MVB Technische Helpdesk 0342 41 90 02

Inspecteer het werkgebied

Let hierbij o.a. op: bodemcondities, obstakels, putten, omstanders, weersomstandigheden

Controleer de hoogwerker

Let hierbij o.a. op: keuringsdatum, vloeistofniveau’s, wielen, banden, beschadigingen en ontbrekende/loszittende onderdelen.

Gebreken? Bel de MVB Technische Helpdesk 0342 41 90 02

Test de hoogwerker

Controleer de werking van o.a.: bediening, rij- en besturingsmechaniek, scheefstandindicatie, beperking rijsnelheid op hoogte, nooddaalfunctie, afstempeling (indien aanwezig)

Gebreken? Bel de MVB Technische Helpdesk 0342 41 90 02

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen

Denk hierbij o.a. aan: veiligheidsharnas met een instelbaar koord, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, werkkleding

Blijf om u heen kijken!

Omstandigheden veranderen constant. Blijf letten op o.a.: bodemconditie, obstakels, putten, omstanders, weersomstandigheden

Klaar met de hoogwerker?

Parkeer de hoogwerker op een veilige plek: druk noodstopknop in, aftanken/accu opladen en beperk de kans op onbevoegd gebruik en vandalisme.

Technische storing

Stop de werkzaamheden

Bel de MVB Technische Helpdesk 0342 41 90 02

Olielekkage

Stop de werkzaamheden. Verplaats de hoogwerker niet. Probeer lekkage op te vangen. Zet vervuild gebied af.

Bel de MVB Technische Helpdesk 0342 41 90 02

Veiligheidstraining

Let op! u heeft een tactor rijbewijs nodig om op een hoogwerker te mogen werken.

MVB adviseert gebruikers van hoogwerkers altijd een erkende training te volgen. Meer info? Kijk bij MVB opleidingen.